icon

kloy
สวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวน

แผ่น ปูทางเดิน คอนกรีตพิมพ์ลาย หากเป็นรูปแบบที่มีจำหน่ายทั่วไป จะเหมาะกับการปูพื้นทั่วบริเวณบ้าน ทั้งหน้าบ้าน ลานจอดรถ แต่สำหรับแผ่นปูทางเดินภายในสวนนี้ เป็นไอเดียที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ลักษณะการทำที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถทำตามได้ เหมาะสำหรับเป็นสิ่งประดิษฐ์ภายในครอบครัว ช่วยกันทำในวันหยุด หากมีคุณหนูๆ มาช่วยแล้วหละก็ สนุกแน่นอนสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ภาพถ่าย : ktsdanang
 
วัสดุอุปกรณ์ 1. ปูน 2. ทราย 3. เกรียงเหล็ก 4. ถังผสมปูน 5. ใบไม้ (ใบใหญ่) 6. ถุงมือยาง 7. กระดาษแข็งรองพื้นสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวนขั้นตอนที่ 1 : ทำการผสมปูนในภาชนะที่เตรียมไว้ คลุกเคล้าให้เนื้อเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวนขั้น ตอนที่ 2 : นำใบไม้ใหญ่ที่เตรียมไว้ วางไว้บนกระดาษลัง เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ ใช้ใบไม้ในส่วนที่เป็นลายเส้นนูน โดยทั่วไปเป็นการคว่ำใบไม้นั่นเอง เพราะลายนูนมักอยู่ด้านใต้ใบสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวนขั้น ตอนที่ 3 : นำปูนเทลงบนใบไม้ให้ทั่ว ใช้เกรียงเหล็กเกลี่ยให้ทั่วทั้งใบ ในขั้นตอนนี้ หากต้องการความคงทน อาจนำก้านไม้ไผ่ หรือเหล็กเส้นบางๆ นำมาเป็นวัสดุประสานสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวนขั้น ตอนที่ 4 : เมื่อเกลี่ยปูนทั่วบริเวณแล้ว ใช้เกลียงเหล็ก หรือมีด ตัดขอบปูน ตามขนาดของใบไม้ ทิ้งไว้ให้แห้งหมาด พลิกด้านเพื่อนดึงใบไม้ออกสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวนขั้น ตอนที่ 5 : หลังจากแผ่นปูนซีเมนต์แห้งสนิทดีแล้ว นำแผ่นปูนจัดวางไว้ในสวน โดยขั้นตอนนี้จะทำการขุดดินลงไป เพื่อให้แผ่นทางเดินอยู่ในระดับเดียวกับพื้นหญ้า การเรียงตามเส้นโค้งสู่ตัวบ้าน สามารถสร้างความสวยงามได้เป็นอย่างดีสวยธรรมชาติ ทางเดินในสวน ด้วยแผ่นปูนพิมพ์ลายใบไม้ - ไอเดีย - สวนสวย - แผ่นปูนพิมพ์ลาย - ลายใบไม้ - ทางเดิน - แผ่นทางเดิน - ในสวนและ แล้ว ก็เสร็จสิ้นภาระกิจสำหรับ แผ่นทางเดินในสวนสวย ด้วยมือเราเอง เป็นอย่างไรกันบ้าง คงไม่ยากเกินความสามารถแน่นอน ขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการตกแต่งสวนนะคะ


Trip : ในตัวอย่างดังกล่าวนี้ แผ่นปูนมีขนาดบาง อาจส่งผลให้แตกหักง่าย เหมาะสำหรับนำไปตกแต่ง ติดผนังมากกว่าทางเดิน หากต้องการเพิ่มความคงทนของแผ่นปูนทางเดิน ในขั้นตอนการเทปูนลงบนใบไม้ ควรมีวัสดุประสาน เช่น เหล็กลวด ก้านไม้ไผ่ หรือวัสดุอื่นๆ จะช่วยให้เกิดความคงทน แผ่นปูนจะประสานกันได้ดียิ่งขึ้น


credit : banidea.com

Comment

Comment:

Tweet